Bu ay sizlere Enstitü’de uygulandığımız bir terapi şeklini tanıtmak istiyorum.


Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kişideki işlevsel olmayan düşünce ve davranışları değiştirmeye çalışır. Psikolojik bozuklukların altında yatan ortak mekanizma, kişinin ruhsal durumunu etkileyen çarpıtılmış ya da işlevsel olmayan düşüncelerdir. Bu düşüncelerin gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirilip, değiştirilmesi, duygularda ve davranışlarda düzelmelere yol açar.


Bilişsel Davranışçı Terapi kısa süreli, şimdiki zaman yönelimli, yapılandırılmış bir psikoterapi tarzıdır. Bu terapinin etkinliği deneysel kanıtlarla desteklenmiştir.


Süreçte danışan kişi ile çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışılır. Bu yaklaşım genellikle “şimdi ve burada” üzerine, yani o anda güncel olarak kişide sıkıntı yaratan sorunlar üzerine odaklanır.


Bilişsel modele göre, kişinin düşünceleri; duygularını ve davranışlarını etkiler. Bu nedenle de tedavide amaç, kişinin işlevsel olmayan ya da çarpıtılmış düşüncelerini yeniden yapılandırmaktır. Düşüncede oluşan değişiklik kişinin duygularının ve davranışlarının da değişmesini sağlayacaktır.


Davranışçı terapi ise kişinin uyumsuz davranışlarının saptanması ve yerine yeni, uyumlu ve işlevsel davranışlar konmasına yöneliktir.  Yeni davranışlar için danışan ile iş birliği içinde danışanın yapacağı ‘ev ödevleri’ tespit edilir. Her seansta bu ev ödevlerinin üzerinden geçilerek danışanın zorlukları ele alınır ve üzerinde çalışılır.


Bilişsel Davranışçı Terapi değişik eğitim, gelir ve kültür düzeyinde olan hastalarda etkili olabilmektedir.


Bilişsel terapinin uygulandığı pek çok sorun alanı vardır. Bunlara bazı örnekler şunlardır: obsesif- kompulsif bozukluk, depresyon, anksiyete (kaygı) bozuklukları (panik atak) , dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yeme bozuklukları (anoreksiya nevroza, bulimia nevroza), fobiler ( sosyal fobi ve özgül fobiler; uçak fobisi vs.),  hipkondria ( ciddi fiziksel bir hastalığa yakalanmakla ilgili duyulan kaygı), somatizayon bozukluğu ( organik bir nedeni olmayan beden ağrılarından yakınma).


Biz Bengi Semerci Enstitü’sünde Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları yapıyoruz. Özellikle erişkin döneme gelmiş DEHB ( Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) olan kişiler, kaygıları nedeniyle özel ve iş yaşamları olumsuz yönde etkilenen kişiler, uçak korkusu nedeniyle iş seyahatlerine gidemeyenler, panik atak nöbetleri nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte güçlük çeken kişiler bu uygulamalardan yararlanmaktadır.


Bilişsel Davranışçı Terapi’de terapistin amacı kişinin duygu ve davranışlarında kalıcı bir değişim sağlayarak, onda bir  ‘‘bilişsel değişme’’ye, diğer bir deyişle düşünce ve inançlarında bir değişmeye yol açmaktır.

rssyoutubeinstagram
Facebooktwitterlinkedinmail