Ekonominin Türkiye’de % 98’ini, Amerika’da % 56’sını aile şirketleri oluşturmaktadır. Ancak şirketi sürdürme oranlara ikinci kuşakta yarıya, üçüncü kuşakta ise % 15’lere düşmektedir. Bu nedenle şirketi sürdürebilmek için aile ve şirket dinamiklerini birbirinden ayırabilmek, çatışmaları yönetebilmek gerekir.Amaç: Aile şirketlerinde kurumsallaşmayı sağlayabilecek adımların aile ve iş açısından değerlendirilebilme becerilerini geliştirmektir.

İçerik

Aile ve iş dinamikleri
Aile üyeleri arasındaki çatışmalar ve çözüm yolları
Aile üyelerini iş yerindeki rollerini belirleme
Yönetimi devretme zamanı
Yönetimin bırakılacağı kişilerin seçimini etkileyen faktörler
Genç kuşak işe nasıl hazırlanmalı
Yönetim kurulu oluşturmada aile dinamiklerinin etkisi azaltılabilir mi?
Filmler üzerinden tartışma
Kendi deneyimlerimizi yansıtan oyunlar

Seminer Süre: Kurumun gereksinimlerine göre içeriği belirlenen 2 ya da 4 saatlik seminerler

Katılımcı Sayısı: Seminerlerde katılımcı sayısı kısıtlı değildir.

Eğitim Süre: 2 gün

Katılımcı Sayısı: 25 Kişi

rssyoutubeinstagram
Facebooktwitterlinkedinmail