Anne babadan sonra çocuğun becerilerinin ve yeteneklerinin gelişmesinde rol alan en önemli yer okuldur. Belli bir düzen ve disiplin içinde, bilgiyi, kişiliği, yetenekleri, yaratıcılığı geliştiren yere okul denir. Çocuğun yaşamının büyük bir kısmı okulda geçer. Buna rağmen, ailenin konumu, eğitimi, sosyokültürel özellikleri çocuğun gelişiminde okuldan daha önce gelir. Ancak, çocuğun arkadaşlıkları, başarıları ve sorunları okulda şekillenir.

  • Sınırlar nasıl belirlenir?
  • Öğretmen ve yönetimin rolü
  • Aile ile ilişki nasıl kurulur?
  • Sorunlar nasıl paylaşıl malı?
  • Rehberliğin rolü nedir?

Süre : 3 saat

Katılımcı sayısı: 50 kişi

rssyoutubeinstagram
Facebooktwitterlinkedinmail