Avrupa birliğine uyum kanunu, vergi kanunu, af kanunu, ceza kanunu,…Bunlar meclisin kanunları.. Her gün bunları konuşuyoruz.. Ya yazılı olmayan ama toplumun değer yargılarını korumak için diğer kanunların bir çoğundan daha gerekli olan kanunlar. Son zamanlarda unutturulmaya ya da dejenere edilmeye çalışıldığı söylenen, aslında failleri belli ama meçhulmüş gibi davranılan kanunlar…..İşte bunlardan biri; aşkın kanunu.

• Meclisin kanununu milletvekilleri yapar, cumhurbaşkanı imzalar, bakanlar kurulu yürütür…. Aşkın kanunlarını yürekler yapar, iki kişi imzalar ve yürütür…
• Meclisin kanunları anayasaya uygun olmak zorundadır.. Anayasaya aykırı kanunları, Anayasa mahkemesi iptal eder…Aşkın kanunları hiçbir şeye uymak zorunda değildir…o uyulmak içindir, yapanı değil, ona uyamayan iptal edilir..
• Meclisin kanunu yapanlar, bütün gözlerin, onlara bakmasını ister.. Aşkın kanunu yaşayanlar sadece bir çift gözün onlara bakmasını ister..
• Demokraside meclisin kanunları özgürlüğe, Aşkın kanunları bağlılığa gider,
• Meclisin kanunlarında çoğunluk, aşkın kanunlarında tek olmak esastır.
• Meclis kanunları, hazırlanır, tartışılır ve uzlaşma vardır…Aşkın kanununda bulunana inanma ve sevgi vardır.
• Meclisin kanunları sahip oluşu, aşkın kanunu varoluşu gösterir.
• Meclisin Kanunları hepimiz, aşkın kanunu sadece “ikimiz” içindir.
• Meclisin kanunlarını yine yapanlar değiştirebilir, Oysa Aşkın kanunu genellikle, yapanları değiştirir.
• Kanunlar beğenilmezse yenisi yapılır, aşkın kanununu beğenin beğenmeyin yenisi yapılamaz, yaptığınızı sanırsınız, değiştirdiğinizi sanırsınız, bozduğunuzu sanırsınız.. Ama alternatifi yoktur ve yaptığınız sadece olanın üstüne ekler koyabilmektir.
• Kanunları ihlal ederseniz, hapse girersiniz cezanız biter ya da bir af kanunuyla çıkarsanız. Aşkın kanunlarını ihlal ederseniz, cezası hep müebbettir.
• Başka bir kanunla, Meclisin kanunu yürürlükten kalkar, onu kimse hatırlamaz unutulur. Aşkın kanununu kaldırdığınızı, unuttuğunuzu sanırsınız oysa o acıtmaya devam eder.
• Meclis kanunları sadece çıkarıldığı ülkede uygulandığı için, o ülkeye aittir, sınırları vardır, Aşkın kanunu her sınırı aşar, evrenseldir.

Aşkın, sevginin, saygının kanununa uymayı beceremeyenler, Meclis kanunlarına uymayı da beceremezler. Onun için bir ülkenin yapılan kanunları ne kadar ilerici, özgürlükçü ve doğru olursa olsun, kanunların etkili ve geçerli olabilmesi için önce insanını, değerlerini, varlığını bilen, koruyan bir topluma ihtiyacı vardır.

Prof. Dr. Adem Sözüer

rssyoutubeinstagram
Facebooktwitterlinkedinmail