Hedefler: Bu eğitimde tanımlayıcı, tek, çift ve çok değişkenli istatistik yöntemlerinin tanıtılması, araştırma önermelerine uygun tekniklerin seçimi ve analiz sonuçlarının yorumlanmasının uygulamalı olarak öğrenilmesi hedeflenmiştir.

Tarih

2 Şubat Cumartesi 2019  15:00-18:00

3 Şubat Pazar 2019          09:30-17:00       

 

Yer: Bengi Semerci Enstitüsü
Poyracık Sokak Üstün Apt. No: 55 / 7 Teşvikiye Şişli / İstanbul

Eğitimciler: Doç. Dr. A. Evren Tufan, Prof. Dr. Bengi Semerci

Ücret: 

800TL+KDV

 

İletişim: Burcu Kaya

Tel: 0 212 225 70 74 –  0 533 273 15 34

E Mail: sekreter@bengisemerci.com

 

Katılım: Hekimler, Psikoloji, PDR Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri ve İlgili Bölüm Mezunları 

Kayıt: Katılımcı sayısı sınırlıdır. Bu nedenle katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir.  Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını birlikte getirmeleri ve bilgisayarlarında SPSS programının yüklü olması örneklerin takibini kolaylaştıracaktır.

En son kayıt yaptırma tarihi 31 Ocak Perşembe günü saat 17:00 dır. Kayıt kesinleşmesi için bu tarihe kadar ödeme yapılması gereklidir.

Açıklama: Temel İstatistik ve Araştırma Becerileri Eğitimi, ardışık olarak üç oturumdan oluşacak bir eğitim modülünü içermektedir.

1. Oturum Eğitim İçeriği

 • Değişken türleri
 • Araştırma sorusunun değişken türlerine göre biçimlendirilmesi
 • Operasyonel tanım kavramı
 • Etki boyutu kavramı
 • Araştırmalarda akış şmeası düzenleme, araştırma öncesi istatistik güç analizi
 • Veri dağılımının değerlendirilmesi ve özetlenmesi
 • Veri dönüştürme
 • Kayıp verilerin analizi ve değer ataması
 • Nominal değişkenler için ilişki- bağımsızlık analizi (Ki kare testi: Yates ve Fisher Düzeltmeleri)
 • Ki Kare testinde karıştırıcı değişkenlerin kontrolü: Mantel- Haenszel Ki Kare testi
 • McNemar Testi (Bağımlı örneklemlerde ki kare testi)
 • Ordinal verilerin gruplar arası karşılaştırılması: Mann- Whitney U Testi
 • Sayısal verilerin gruplar arası karşılaştırılması: Student t Testi
 • İki bağımlı örneklemde sayısal verilerin karşılaştırılması: Bağımlı gruplar için t veya Wilcoxon testi
 • Üç veya daha çok grupta sayısal verilerin karşılaştırılması: ANOVA ve Kruskal- Wallis non parametrik varyans analizi
 • Gruplar arası farkların kaynağı: Post- Hoc test seçimi
 • Korelasyon analizi: Kısmi korelasyon kavramı, açıklayıcılık katsayısı, Pearson ve Spearman korelasyon analizleri, regresyon ve yol analizinin tanıtımı

 

2.Oturum Eğitim İçeriği

 • İstatistik yöntemlerin kısa özeti
 • Risk ölçütleri
 • Tanı ve tarama testlerinin değerlendirilmesi
 • ROC Eğrisi
 • Eğri altında kalan alan
 • Çok değişkenli yöntemler
 • Faktör Analizi
 • PCA
 • Kanonik korelasyon
 • Küme analizi
 • MDS
 • Correspondence analysis

 

3.Oturum Eğitim İçeriği

 • Araştırma yapmaya yönelik yazın tarama ve makale okuma

 

Eğitim programının tüm oturumuna katılan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

rssyoutubeinstagram
Facebooktwitterlinkedinmail