Hedefler: Bu eğitimde tanımlayıcı, tek ve çift- değişkenli istatistik yöntemlerinin tanıtılması, araştırma önermelerine uygun tekniklerin seçimi ve analiz sonuçlarının yorumlanmasının uygulamalı olarak öğrenilmesi hedeflenmiştir.

Tarih: 17 Şubat 2018 (1. Oturum)

Tarih: 03 Mart 2018 (2. Oturum)

Tarih: 10 Mart 2018 (3. Oturum)

Süre: 15:00-18:00

Yer: Bengi Semerci Enstitüsü
Poyracık Sokak Üstün Apt. No: 55 / 7 Teşvikiye Şişli / İstanbul

Eğitimciler: Doç. Dr. A. Evren Tufan, Prof.Dr.Bengi Semerci

Ücret: 

Tek Oturum: 250TL+KDV

Üç  Oturum: 650 TL+KDV

İletişim: Burcu Kaya

Tel: 0 212 225 70 74 –  0 533 273 15 34

E Mail: sekreter@bengisemerci.com

Katılım: Hekimler, Psikoloji, PDR Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri ve İlgili Bölüm Mezunları 

Kayıt: Katılımcı sayısı sınırlıdır. Bu nedenle katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir.  Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını birlikte getirmeleri ve bilgisayarlarında SPSS programının yüklü olması örneklerin takibini kolaylaştıracaktır.

En son kayıt yaptırma tarihi 15 Şubat  Perşembe günü saat 17:00 dır. Kayıt kesinleşmesi için bu tarihe kadar ödeme yapılması gereklidir.

 1. Oturum Eğitim İçeriği
 • Değişken türleri
 • Araştırma sorusunun değişken türlerine göre biçimlendirilmesi
 • Operasyonel tanım kavramı
 • Etki boyutu kavramı
 • Araştırmalarda akış şmeası düzenleme, araştırma öncesi istatistik güç analizi
 • Veri dağılımının değerlendirilmesi ve özetlenmesi
 • Veri dönüştürme
 • Kayıp verilerin analizi ve değer ataması
 • Nominal değişkenler için ilişki- bağımsızlık analizi (Ki kare testi: Yates ve Fisher Düzeltmeleri)
 • Ki Kare testinde karıştırıcı değişkenlerin kontrolü: Mantel- Haenszel Ki Kare testi
 • McNemar Testi (Bağımlı örneklemlerde ki kare testi)
 • Ordinal verilerin gruplar arası karşılaştırılması: Mann- Whitney U Testi
 • Sayısal verilerin gruplar arası karşılaştırılması: Student t Testi
 • İki bağımlı örneklemde sayısal verilerin karşılaştırılması: Bağımlı gruplar için t veya Wilcoxon testi
 • Üç veya daha çok grupta sayısal verilerin karşılaştırılması: ANOVA ve Kruskal- Wallis non parametrik varyans analizi
 • Gruplar arası farkların kaynağı: Post- Hoc test seçimi
 • Korelasyon analizi: Kısmi korelasyon kavramı, açıklayıcılık katsayısı, Pearson ve Spearman korelasyon analizleri, regresyon ve yol analizinin tanıtımı

 

Açıklama: Temel İstatistik ve Araştırma Becerileri Eğitimi, üç oturumdan oluşacak bir eğitim modülüdür. Eğitimin ikinci oturumunda lineer regresyon, nonlineer regresyon, çoklu bağlantı problemi ve kontrolü, çok değişkenli analiz yöntemleri (lojistik regresyon, faktör analizi, temel bileşenler analizi), üçüncü oturumunda ise çok değişkenli analiz yöntemlerinin geri kalanı ( loglineer analiz, uyum analizi, kanonikkorelasyon analizi) ile araştırma yapmaya yönelik yayın tarama, makale ve tez yazım yöntemleri gözden geçirilecektir. Eğitimin ikinci ve üçüncü oturumlarına katılımda ilk oturuma katılanlara öncelik tanınacaktır.

Eğitim programının 3 oturumuna katılan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
rssyoutubeinstagram