1986’da Razgrad’da doğmuştur. Şu anda İstanbul’da yaşamaktadır. Lisans eğitimini 2014’te Bahçeşehir Üniversitesi’nde İngilizce eğitim alarak Psikoloji bölümünde onur derecesi ile erken mezun olarak tamamlamıştır. Şu anda Haliç Üniversitesi – Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Lisaans eğitimi sürecinde ve sonrasında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri servislerinde Alkol ve Madde Bağımlılığı tedavisi gören hastalara dair yürütülen çalışmalarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında tedavi görmekte olan hastaların müzikle rehabilite edildiği bir grupta grup yöneticisi ve co-terapist olarak çalışmıştır. Bursa Belediyesi’ne bağlı bir aile danışmanlık ve eğitim merkezinde psikolog olarak çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere, ruh sağlığına yönelik önleyici, koruyucu ve destekleyici çalışmalar gerçekleştirmiştir. Psikolog Özkan, Çift ve Cinsel Terapiler Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Bilirkişilik ve Rapor Düzenleme Eğitimi, Rorschach Testi Uygulama ve Raporlama Eğitimi ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. “Kişilerarası Merkezsizleşme ve Danışan-Terapist Özelliklerinin Terapi Süreci Ve İttifakına Etkisi’’ adında bir çevirisi yayımlanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kara Şiir Antolojisi’nde bir şiiri yayımlanmıştır.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
rssyoutubeinstagram